Cristina Ruiz Sánchez-Lafuente

Experta en trastorns de parla i veu.

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE (Universitat Autònoma de Barcelona UAB – Blanquerna URL | 2019-2021).

 

GRAU EN LOGOPÈDIA (Blanquerna URL| 2015-2019) Participació en el International Programme (Light) for Speech and Language Therapy organitzat per la Universitat de Birmingham (Birmingham City University, UK).