Cristina Ruiz Sánchez-Lafuente

Experta en trastorns de parla i veu.

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE (Universitat Autònoma de Barcelona UAB – Blanquerna URL | En curs).


GRAU EN LOGOPÈDIA (Blanquerna URL| 2015-2019) Participació en el International Programme (Light) for Speech and Language Therapy organitzat per la Universitat de Birmingham (Birmingham City University, UK).


BATXILLERAT EN CIÈNCIES SOCIALS (Institut Narcís Monturiol | 2013-2015).