CURSOS, ACTIVITATS I RECURSOS

Grup multidisciplinari. ON-LINE

Programa d’èxit en temps de COVID.

Per prevenir i tractar algunes de les dificultats més freqüents en la malaltia de Parkinson: dificultats en la marxa, la postura, la coordinació, la comunicació, deglució, atenció, planificació i memòria.


GRUP A
Dimarts de 10 a 13h.


GRUP B
Dimarts de 16 a 18h.
Dijous a les 10h.