1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les com es pugui accedir a través dels enllaços.

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancell•*lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés en la web: www.uparkinson.org no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

2. PUBLICITAT

La Web: www.uparkinson.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per uns altres de posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, la nostra política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives en el terminal de l’usuari i de la possibilitat de que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arrel d’aquesta sentència l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que es instal•**lin al seu disc portar. No obstant això, per a accedir als llocs web de TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, no és preceptiva la instal•**lació de cookies.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el qual estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i el LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, informa els Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol•licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol•licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret en la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça:

HORACI 12. Codi Postal: 08022. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA, o al correu electrònic coordination@uparkinson.org, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelizar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no mitjançant una casella de selecció obligatòria a peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP.

Així mateix, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

7. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionin a les botigues en línia per a demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per a aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per a comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.

Les botigues que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

8. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.uparkinson.org compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorguen dos certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA

POLÍTICA DE COOKIES

QUE SÓN LES COOKIES?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’usen per a registrar unes certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari i conté dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per a recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poden ser utilitzades per a registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un “bàner” publicitari per a arribar.

PERQUÈ UTILITZEM COOKIES?

TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzi els nostres llocs web i li permetin moure’s lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per a ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina, per a optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). TERÀPIA INTEGRAL UPARKINSON SLP no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres Webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.

Aquest lloc web utilitza “cookies” de la següent manera:

Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre les pàgines de la web consultada, a quina hora, quin navegador Web, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.

Cookies d’aplicació “Add-*this”: Add-*this és un servei gratuït que li permet compartir pàgines d’aquest lloc web per diferents mitjans (correu electrònic, xarxes socials, etc.). Add-*his recull informació estadística de la seva navegació per a proporcionar publicitat adaptada als seus hàbits de navegació en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc.

QUE ÚS LI DONEM ALS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES?

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques: Les cookies analítiques són les utilitzades pel nostre portal web, per a elaborar perfils navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries/de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris sobre la base de criteris concrets. Per exemple, la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per a oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini:

Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al terme.

Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències triades sense haver de repetir uns certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

PER QUÈ NECESSITEM EL SEU CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER A UTILITZAR-LES?

Sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d’1 d’octubre de 2019

La sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del dia 1 d’octubre de 2019, ha d’interpretar-se en el sentit que el consentiment no es presta de manera vàlida quan l’emmagatzematge d’informació, o l’accés a la informació ja emmagatzemada en l’equip terminal de l’usuari d’un lloc web d’internet, a través de cookies s’autoritza mitjançant una casella marcada per defecte de la qual l’usuari ha de retirar la marca en cas que vulgui rebutjar el seu ús. En aquest sentit, l’autorització ha de basar-se en una acceptació explícita o bé un rebuig igual per part de l’usuari.

Aquesta interpretació no pot variar en funció de si la informació emmagatzemada o consultada en el terminal de l’usuari d’un lloc d’internet consti o no de dades de caràcter personal.

La Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea també disposa en aquesta sentència que la informació que el proveïdor de serveis ha de facilitar a l’usuari d’un lloc web d’internet ha d’incloure el temps en què els cookies romandran actives i la possibilitat que tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquest requisit l’estableix la versió modificada per la Directiva 2009/136, que modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58/UE.

En relació a la possibilitat que l’usuari pugui rebutjar l’ús de les cookies, cal tenir en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques dels pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si així i tot, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

  • Configuració de cookies d’Internet Explorer.
  • Configuració de cookies de Firefox.
  • Configuració de cookies de Google Chrome.
  • Configuració de cookies de Safari.

Aquests navegadors estan sotmesos a canvis o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per a evitar aquests desajustaments, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment en el menú d’Opcions, en la secció de “Privacitat”. (Si us plau, consulti l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

ON PUC OBTENIR MÁS INFORMACIÓ?

Pots trobar més informació sobre cookies en:

www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu