TRACTAMENTS ESPECIALS

Dolor

Unitat multidisciplinària enfocada al tractament del dolor de manera integral per l’equip mèdic i terapèutic. L’objectiu és avaluar el tipus de dolor per poder abordar-lo i donar pautes per prevenir-lo i/o controlar-lo.


AVALUACIÓ MÈDICA: Anamnesi i classificació del dolor.
FISIOTERÀPIA: Tractament i exercici preventiu.
AVALUACIÓ NUTRICIONAL amb  TEST d’intoleràncies, dieta i recomanacions.

EQUIP

Dolor

Fisioteràpia
Expert en Osteopatia i Rehabilitació Física en Malalties Neurològiques.