TRACTAMENTS ESPECIALS

Osteopatia

L’Osteopatia examina l’individu en el seu conjunt i busca sempre la causa del trastorn o de la disfunció a través d’una aproximació holística i no simptomàtica.


Es considera la persona com un tot tant en la seva vessant física, química i emocional on l’estructura (anatomia) i la funció (fisiologia) són totalment interdependents.

EQUIP

Osteopatia

Fisioteràpia
Expert en Osteopatia i Rehabilitació Física en Malalties Neurològiques.