TRACTAMENTS ESPECIALS

Trastorns funcionals

Es qualifica com a trastorn funcional o psicosomàtic, al trastorn psicològic que genera un efecte físic i provoca alguna conseqüència en el cos.


Els trastorns del moviment funcionals, són relativament freqüents i poden incloure tremolor, distonia, mioclonus, parkinsonisme, alteracions de la parla, disfàgia i alteracions de la marxa.


Un tractament multidisciplinari coordinat per un neuròleg, incloent psicòlegs, fisioterapeutes i logopedes sovint aconsegueix resultats espectaculars.


AVALUACIÓ MÈDICA: visita neurològica on es descarten altres patologies, es fa diagnòstic i pla terapèutic complert.

PSICOEDUCACIO: Visita i seguiment amb neuropsicòlegs per abordatge de ansietat i depressió.

FISIOTERÀPIA: Tractament intensiu coordinat i supervisat per part de neuròleg amb fisioterapeutes i/o logopedes.

SEGUIMENT VIRTUAL a l’alta.

EQUIP

Trastorns funcionals

Experta en Parkinsonismes Atípics: Atròfia Multisistèmica (Ams), Paràlisi Supranuclear Progressiva (Psp) i Trastorns Psicosomàtics. També ofereix servei a domicili.
Experta en Parkinson, Demències, Síndrome de Tourette i Trastorns de Conducta associats a Malalties Neurològiques.
Experta en Parkinson, Malaltia per Cossos de Lewy, Alzheimer, Parkinsonismes, Distonía i Botox. També ofereix servei a domicili.