Unitats principals

Unitat de Parkinson
i trastorns del moviment

· Parkinson.
· Parkinsonismes Atípics:
l’Atrofia Multisistèmica, Paràlisi Supranuclear Progressiva (PSP), Malaltia per cossos de Lewy difusos, Degeneració Corticobasal.
· Trastorns del moviment psicosomàtics.
· Altres: Tics, Síndrome de Tourette, Distonies, Corea, Atàxia.

Memòria
i envelliment saludable

· Alzheimer.
· Demències.

· Síndrome de Tourette
· Obessions i compulsions

· Explosions intermitents
· Altes capacitats

· Inatenció i hiperactivitat

· Socialització

Experta en Parkinson, Malaltia per Cossos de Lewy, Alzheimer, Parkinsonismes, Distonia i Botox. També ofereix servei a domicili.
Experta en Parkinson, Demències, Síndrome de Tourette i Trastorns de Conducta associats a Malalties Neurològiques.
Experta en Parkinsonismes Atípics: Atròfia Multisistèmica (Ams), Paràlisi Supranuclear Progressiva (Psp) i Trastorns Psicosomàtics. També ofereix servei a domicili.

Cefalea crònica i migranya

Expert en Cefalea Crònica. Tècniques Avançades de Tractament amb Botox i Bloqueig Anestèsic de Nervis Cervicals.