Dra. Àngels Bayés

Experta en Parkinson, Demències, Síndrome de Tourette i Trastorns de conducta associats a Malalties Neurològiques.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1978. Llicenciada en Humanitats, 2002.


Especialista en Neurologia per la Universitat Autònoma de Barcelona,1982.


Doctora en Medicina i Cirurgia de la Universitat de Barcelona,1988.


Directora de la “Unitat de Parkinson i Trastorns de el Moviment” de Centre Mèdic Teknon de Barcelona des de 1995.


Col·laboradora de l’Associació Catalana pel Parkinson (ACAP), Federació Espanyola per al Parkinson i de l’Associació Catalana de Síndrome de Tourette. Impulsora de l’aplicació de les Teràpies complementàries en el Parkinson des de 1990.


És autora de diversos llibres, capítols de llibres, i ha impartit nombroses ponències, comunicacions i pòsters.


Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i locals. Destaca el seu lideratge clínic en el projecte europeu a partir de què s’ha creat Stat-onR, el “Holter del Parkinson”.