Dra. Núria Caballol​

Experta en Parkinson, Malaltia per cossos de Lewy, Alzheimer, Parkinsonismes, Distonia i BOTOX. També ofereix servei a domicili.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1994-2000.


Especialista en Neurologia. Hospital Universitari de Bellvitge, 2001-2005.


Beca Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica. Formació a la Unitat de Parkinson i Trastorns del moviment, Hospital Clínic 2005-2006.


Membre de la societat espanyola de Neurologia, grup espanyol de trastorns de el moviment (GETM) i grup de Trastorns del Moviment de la Societat Catalana de Neurologia.


Membre de la Movement Disorders Society.


Activitat docent

Professora clínica a la docència clínica del Grau en Medicina de la Universitat de Barcelona des de 2013.


És autora de diverses publicacions i ha impartit nombroses ponències i comunicacions. També ha col·laborat en diferents projectes d’investigació.